Přehledné plaňkování trupu pro začátečníky – I. část

Po letech jsem se vrátil k modelování lodí. Za ta leta modelářského půstu jsem leccos zapomněl, nicméně jsem byl vděčný za rady a pomoc, které jsem nacházel jak v knihách, tak na internetových fórech. Dirk DeBakker a Greg Brooker publikovali v rámci fóra DryDock Models srozumitelný a přehledný seriál o plaňkování lodí s názvem „Jednoduchá technika plaňkování trupu pro začátečníky“. Jedná se o útlou publikaci, která ale jasným a podrobným způsobem objasňuje tajemství dobrého plaňkování. Nejde sice o klasické metody používané staviteli lodí, ale pro ty, kdo to myslí vážně s lodním modelářstvím, jde o výbornou pomůcku.

Tento překlad uveřejňuji pouze s výhradním svolením autorů, kterým děkuji za tuto možnost. Vše, co je zde napsáno podléhá autorskému právu a vyjma soukromého studia, výzkumu, kritiky nebo recenze, žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacích databázích nebo zprostředkovávána v jakékoliv podobě nebo jakýmkoliv médiem bez předchozího písemného souhlasu.

Úvod

Projekt byl sestaven z příspěvků mnoha moderátorů fóra Dry Dock Models. Smyslem je pomoct začínajícím modelářům a poskytnout jim návod na provádění snadných plaňkovacích úkonů. Vše bylo částečně poskládáno z odpovědí na časté otázky, které pokládali noví členové fóra, když se ptali: „Jak máme plaňkovat?“ Doufejme, že jim nabídneme praktický návod na ucelenou a jednoduchou techniku, která jim v budoucnu pomůže při jejich cestě za skvostnějšími a lepšími věcmi.

Tento návod není o obvyklém tradičním způsobu plaňkování lodí užívaným kdysi v docích. Spíše se jedná o jednoduchou ukázku obecných metod plaňkování na takové úrovni, aby začínající modelář mohl být hrdý a nestyděl se za podstatnou součást své „chlouby“.

Existují mnohé knihy, které se zabývají tímto tématem. Některé jsou vynikající a kompletně řeší celý problém plaňkovacích prací. Knihy jsou odlišně podrobné, proto jsou některé lepší než jiné. Nicméně i v nich jsou oblasti, které buď chybí nebo mají nedostatek doprovodných obrázků. A právě to, z úhlu pohledu začínajících modelářů, působí největší problémy.

Doufejme, že tento projekt odkryje některá tajemství a udělá celé plaňkování méně stresující a bolavé. Záměrem je ukázat v jednoduchých krocích podrobný proces plaňkování. Zároveň vysvětlit důvody, proč je to děláno právě tímto způsobem a co může nastat, pokud zvolíme způsob jiný. Mnoho knih se věnuje otázkám týkajících se přídě a zádě lodi jen nepatrně. Jako takové neukážou podrobně požadované postupy, které umožňují začínajícímu staviteli úspěšně překonat to, co někdy bývá obtížným místem v rámci celého stavebního procesu modelu.

1. Kýly

Obrázek 1:

Tento obrázek ukazuje základní falešné lodní kýly pro plaňkování na žebra. Toto jsou nejobvyklejší typy falešných kýlů, které najdeme ve stavebnicích. Horní obrázek zobrazuje typický kýl z jednoho kusu, zatímco ten spodní obrázek zobrazuje několik součástí, které tvoří tento typ kýlu. Kýly jsou v podstatě navzájem totožné a další součásti ukázané na spodním obrázku, je-li to nutné, mohou být použity i na horní kýl.
01_keel

2. Čára dosedové plochy (bearing line)

Obrázek 2:

Tento termín ukazuje na zúženou část falešného kýlu buď na přídi nebo zádi modelu. Je to oblast, kde je potřeba pozvolného zužování tak, aby bylo možné pokládat plaňky trupu na plocho k falešnému kýlu. Toto zúžení se místo od místa liší. Je znázorněno na vašich plánech a musí být dodržováno, chcete-li postavit krásný model.

Obrázek 2 ukazuje jednoduchou metodu otesání dosedové plochy ostrým dlátem. Buďte opatrní a netesejte nad tečkovanou linku vyznačenou na vašich plánech. Existují mnohé jiné způsoby, jak provést tuto operaci, ale tento způsob představuje jednoduché řešení oproti zbroušení dřevěného bloku smirkovým papírem nebo použití elektrického nářadí s brusným kotoučem, jako je třeba od firmy Dremel. V důsledku je to ale pouze věc preference stavitele a kteréhokoliv nástroje, který je mu dostupný.

Řezy A-A, B-B, C-C ukazují přibližný dokončený tvar, který bude zapotřebí získat. Pamatujte, že toto jsou přibližné tvary. Správný tvar pro vámi vybraný model je možné získat z plánů stavebnice.02_keel

 

Důležité:

Dopřejte si pro tuto práci čas a udělejte vše nejlépe, protože je to potřebné pro úspěšné dokončení a vzhled modelu.

Obrázek 2A:

Detail A ukazuje vztah dosedové plochy vůči plaňkám u zádě lodi. Detail E ukazuje vybrání dosedové plochy na přídi. V obou případech, jestliže je pro oba detaily používáno drážkového zahloubení, potřebují navzájem přejít hladce, abychom předešli mezeře nebo nevzhlednému vzestupu obšívky v dotyčné oblasti. Pozdější oprava mezery nebo vyboulení je složitou záležitostí. Když se díly přilepují na místo, tak máte dostatek času pro pečlivé přezkoušení daného dílu.
03_keel

3. Zápustná drážka (rabbet line)

Zatímco toto drážkové zahloubení není nezbytně nutné, je to metoda, která se používala u skutečných lodí. Smyslem je umožnit kýlové plaňce (první plaňka u kýlu) lepší, pevnější a těsnější napojení. Proces zahloubení drážky nemusí být proveden a je možné ho vypustit. Kýlová plaňka se umístí sama přímo ke kýlu. Na dokončeném modelu nebude patrný žádný náznak toho, že tento krok nebyl proveden. Znovu se ujistěte, že přechod od dosedové plochy k zápustné drážce je hladký a probíhá bez nerovností. Zahloubení drážky je ukázáno v detailu C-C na obrázku 2 a také na obrázku 2a jako detail B, C a D.

4. Žebra:

Obrázek 3:

Zkosení žeber se může provést stejným způsobem a se stejnými nástroji, jako to bylo zmíněno v oddílu o kýlu. Někdy je zkosení ukazováno v plánech stavebnic a někdy ne. Varoval bych ale před používáním plánů ačkoliv signalizují zkosení. Osvědčená zkušenost praví, nejprve sestavit žebra na sucho na kýl a přezkoušet množství materiálu, který je třeba odebrat podle metody ukazované na obrázku 6. Míru požadovaného zkosení lze poznat tak, že se podle obrázku položí a přišpendlí dočasná plaňka po celé délce modelu. Proveďte to na několika bodech přes celou délku trupu a od toho určete zkosení. Pokud se zkosení na plánech stavebnice zdá správné, potom proveďte zkosení podle výše popsané metody. Správné zkosení je nezbytné, aby umožnilo plaňkám krásně ležet podél celé délky trupu. Ostrá nebo nesprávně zkosená žebra mohou být příčinou volných, pružných nebo zkřivených planěk při pozdějším finálním broušení trupu. Když je trup připraven na broušení, tak takové plaňky půjdou, v tomto stádiu, jen velmi nesnadno opravit.
04_keel

2 Comments:

  1. https://www.super-hobby.cz/products/Santa-Mar-a-1492.html#gallery_start
    Dobrý den. Začal jsem stavět model lodi Santa María od firmy Artesania Latina. Pro způsob plaňkování jsem si vyhledal Váš návod. Ten se liší od návodu ve stavebnici. Viz https. Tímto mám na Vás prosbu o Váš názor, jaký postup plaňkování je vhodnější. Jde v podstatě o příď a záď.
    Děkuji

    • Než použít metodu, kterou udává výrobce, je lepší ty, o které píšu na webu.
      Nutno ale podotknout, že skutečné plaňkování Santa Marie bylo jiné, ale tomu by musel odpovídat model. ;)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..