Model Ježíšovy lodě

Když se v osmdesátých letech dvacátého století našel v Genezaretském jezeře zachovalý vrak lodi z počátku letopočtu, byla to senzace. Není zvykem, aby se v teplých vodách jezera cokoliv dřevěného uchovalo. Nicméně vrak byl z šikma ponořen do bahna. Ono fungovalo jako dobrý konzervačný materiál a pomohlo zachovat veškeré dřevěné prvky lodi. Netrvalo dlouho a archeologové začali loď studovat a přemýšlet nad tím, jak asi mohla vypadat.

Datovali ji do doby, kdy po zemi chodil Ježíš. Od toho byl již jen krůček k tomu, aby nesla populární název: Ježíšova loď. Odkazovali tím na fakt, že jde o rybářský člun, který se v té době používal a kterého mohl použít i sám Ježíš, když na břehu kázal zástupům.

Loď má zvláštní kapkovitý tvar. Ne zcela typický pro čluny. Snad právě pro tento tvar se stala tak moc zajímavá. Přiznám se, že i pro mne. Líbí se mi její tvar a proto jsem se rozhodl ji postavit. Jak jsem se nořil hlouběji a hlouběji do bádání nad Ježíšovou lodí, uvědomil jsem si, jak moc nepřesná podoba Ježíšovy lodi je.

Však již ten opěvovaný kapkovitý tvar je výplodem bujné fantazie archeologů. Není odvozen od tehdejší lodní architektury, jako spíše od tvaru dochované části lodního trupu, který má právě onen kapkovitý tvar. Proč jej takový má? Není to dáno tím, že by tak skutečná loď vypadala, ale tím, že loď byla do bahna ponořena z šikma a celá příď trčící nad bahnité dno v průběhu věků zcela zmizela.

I když jsem přesvědčen, že rekontrukce lodi je nepovedená, rozhodl jsem se modelovat loď ve tvaru, který ji tak zpopularizoval. Přineslo to různé výzvy a také několik slepých cest. Ve sporných částech jsem následoval zkušenost středomořské lodní architektury tehdejší doby. Ať už se jednalo o řecké anebo především fénické postupy při stavbě lodí.

Nyní se pomalu blížím ke konci modelování v Rhinu. Cílem je vygenerovat výkres, podle kterého budu moci stavět model Ježíšovy lodi v měřítku 1:24. Aktuální progres je možné vidět na následujících obrázcích:

Niwa 7

Na nějakou dobu utichly mé příspěvky na webu. Není to dáno zanevřením na modelařinu. Naopak. Trochu jsem se posunul dál. Byl  jsem požádán o návrh a konstrukci motorového kajutového člunu. Díky tomu jsem byl nucen některé věci dostudovat a ujasnit si rozdíly mezi modely a skutečnými loděmi. Ovocem toho je návrh…

Číst dále…

Čeština pro DelftSHIP 7

Češtinu pro program DelftSHIP aktualizuji jednou za čas na webových stránkách programu. Nicméně, se zatím ani jedna verze češtiny nedala k dispozici. V důsledku toho na oficiálních stránkách programu visí čeština, kterou jsem dělal pro verzi 5. Tak však v aktuální verzi nefunguje. Nuže. Má-li někdo zájem o nejaktuálnější verzi…

Číst dále…

Tlak větru na plachtu

Pro správné určení tažné síly serva anebo hmotnosti závaží kýlu je třeba vědět, jak velkou silou bude působit vítr na plochu plachty. Na webu jsou různé kalkulátory. Dokonce i na wikipedii je uvedený článek s hodnotami. Žel hodnoty tam uvedené mají špatné jednotky. Rozhodl jsem se pro rychlé zorientování připravit…

Číst dále…

Galleeque – Optimalizace trupu

Trup lodi splňuje požadavek jednoduchosti. Prizmatický součinitel lodi (součinitel podélné plnosti – CP) nám napovídá, že právě díky své jednoduchosti budou plavební vlastnosti modelu omezovány. Taková je daň za jednoduchost. Dnes se pokusím optimalizovat loď a balancovat mezi udržením jednoduchosti a vylepšením jízdních vlastností modelu. Ve své podstatě by se dalo říct, že jde…

Číst dále…

Návrh trupu lodi Galleeque

Model lodi Galleeque je určený pro začátečníky. Připravuji jej pro kroužek lodních modelářů. Model patří do kategorie Footy. Při návrhu lodi jsem se inspiroval tvarem tzv. „Ježíšovy lodi“. Jedná se o loď nalezenou u břehu Galilejského moře. Tým vědců vytáhl z bahna torzo lodi a pustil se do rekonstrukce. Svým tvarem mě loď uchvátila.…

Číst dále…

Přehledné plaňkování trupu pro začátečníky – III. část

Máme zde v pořadí již třetí pokračování knihy Přehledné plaňkování trupu pro začátečníky. V tomto díle se již budeme věnovat vlastnímu plaňkování. Krok za krokem projdeme od problematiky kýlové plaňky přes plaňkování přídě a zádi až k použití opravných planěk. Tento překlad uveřejňuji pouze s výhradním svolením autorů, kterým děkuji za…

Číst dále…

Přehledné plaňkování trupu pro začátečníky – II. část

Máme před sebou druhou část knihy Přehledné plaňkování trupu pro začátečníky. Dnešní díl nám představí další přípravné práce pro úspěšné oplaňkování trupu. Budeme se zabývat problematikou výplní na přídi a zádi, které usnadní přichycení planěk; odpovíme na otázky okolo vyhlazování trupu, aby plaňky dosedly rovnoměrně na všechna žebra a osvětlíme problematiku dočasných…

Číst dále…

První výstup z CADu

Před časem se mi dostal do ruky zajímavý program pro tvorbu výkresů – ViaCAD. Jedná se o „hobby 3D CAD“. Pravdou je, že na webu člověk nalezne různé free a opensource 3D CAD řešení. Nicméně, když jsem hledal něco, co by mi vyhovovalo a splňovalo to mé očekávání pro návrhy…

Číst dále…